Våra företrädare - Sverigedemokraterna i Sollentuna

Våra företrädare

Styrelsen för Sverigedemokraterna i Sollentuna 2020

Ordförande: Bo Ehlin

Vice ordförande: Arne Nilsson

Andre vice ordförande: Jan Holgersson

Ledamöter: Peter Berggren, Ludvig Aspling

Suppleanter: Erik Durrant, Malin Pettersson, Jan Alvarson, Irene Bergvall

Från vänster Jan Alvarson, Arne Nilsson, Erik Durrant, Peter Berggren,
Bo Ehlin (ordförande), Jan Holgersson, Malin Pettersson, Ludvig Aspling,
Med i gruppen men saknas på bilden: Irene Bergvall