Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion angående motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sollentuna

Motion angående tydlig information i Sollentuna om hedersrelaterat våld och förtryck till alla berörda asylsökande, deltagare i undervisning i svenska för invandrare samt även inom skolan på högstadium och gymnasier. Kunskap och information om de nya lagarna från 1 juli 2020 mot hedersrelaterad brottslighet har ännu inte nått ut till alla som kan beröras av […]

Läs mer

Motion angående nedskräpning i våra naturreservat.

Sollentuna kommun har ansvar för våra naturreservat. Det är då också viktigt att minimera nedskräpningen i dessa områden. I och med den ökade bebyggelsen i exempelvis Väsjöområdet har också nedskräpningen ökat markant i Törnskogen och även kring Rösjön. Det handlar om allt från trasiga motordelar till cigarettpaket, snus- och tugggummipåsar. För närvarande finns det väldigt […]

Läs mer

Motion om möjligheter att förbättra tryggheten i Sollentuna.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes har på ett föredömligt sätt arbetat för att förbättra tryggheten i Sollentuna men det har inte varit lätt då Staten motarbetar ””duckar för” de förslag som läggs fram bl. a stationära övervakningskameror. Den statliga polisen räcker inte till för att få bukt med det som händer på gator och torg i […]

Läs mer

Motion angående övre tidsgräns för kommunalt bekostad språktolk

Kostnaden för språktolk har ökat markant under de senaste åren på grund av den stora invandringen. Vi anser det inte vara försvarbart att personer som bott 5 år eller mer fortfarande behöver språktolk som bekostas av kommunen. För oss är det självklart krav att man skall lära sig svenska för att bli del av vårt […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!