Sverigedemokraterna Sollentuna - Sverigedemokraterna i Sollentuna

Sverigedemokraterna Sollentuna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollentuna!

Varmt välkommen till vår förening.
Vi hoppas att du får en trevlig vistelse här på vår sida.

Ordförande

Bo Ehlin

E-post: Bo.Ehlin@sd.se

Telefon: 0705-322223

Postadress


Sverigedemokraterna i Sollentuna
BOX 709
191 27 Sollentuna

Plusgiro:  56 42 34-3

 

 • Kommunpolitiskt program för Sverigedemokraterna i Sollentuna 2018

  Av janholgersson den 2 september, 2018
  0

  Här kan ni läsa och fördjupa Er i vad sverigedemokraterna i Sollentuna tycker,
  Kommunpolitiskt program i Sollentuna 2018.
  Det går även bra att ladda ner dokumentet i PDF format.

  En sammanfattning av detta program finns i form av ett valmanifest som
  också finns att tillgå under Vår politik på hemsidan.

  Inledning

  Detta kommunpolitiska program visar vilken politik som Sverigedemokraterna står för i
  Sollentuna och antogs på årsmötet 2018. Programmet utgör också en riktlinje för hur
  Sverigedemokraterna bör ställa sig i det praktiska kommunpolitiska arbetet.

  Programmet baseras på Sverigedemokraternas kommunala inriktningsprogram på
  riksnivå och Sverigedemokraternas principprogram. Programmet utgår från den lokala
  politiska verkligheten i Sollentuna samt de motioner och budgetmotioner som
  Sverigedemokraterna lagt i kommunfullmäktige. Medlemmarna i Sverigedemokraterna
  Sollentuna har också varit involverade på ett antal remissmöten där olika
  politikområden gåtts igenom.

 • Rösta på Sverigedemokraterna i valet den 9 september

  Av fredrik.lindahl den 25 augusti, 2018
  0

  Rösta på Sverigedemokraterna i valet den 9 september. Ett delat Sverige är på väg mot det viktigaste valet någonsin. Mandatperioden som varit har präglats av vänsterregeringens ovilja att ta till sig verkligheten och samhällsproblemens omfattning, medan högerpartiernas oppositionsarbete bestått av tomma ord och en ängslig rädsla för att ta ansvar. Sverigedemokraternas position i svensk politik är därmed unik, vi är partiet som konsekvent varit och kommer vara bredda att matcha löften med handling.

  Bor du i Stockholms län och behöver extra valsedlar? Beställ genom att skicka ett mejl med din adress till stockholm.distrikt@sd.se


 • Sverigedemokraternas politiska inriktning och förslag till budget med verksamhetsplan för Sollentuna kommun 2019

  Av janholgersson den 19 augusti, 2018
  0

  Här kan ni läsa vår budget med verksamhetsplan för 2019
  Den presenterades i kommunalfullmäktige juni 2018.

  VISION

  Vår vision är att Sollentuna förblir en välfungerande och välmående kommun vars grund bygger på
  trygghet, tradition och gemenskap – såväl för ung som för gammal. För att lyckas måste
  kommuninnevånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i övergripande beslut
  som rör deras liv, vardag och framtid.

  Sollentuna är en kommun med en snabb tillväxt och utveckling på många områden.
  Snabb tillväxt ska dock inte vara ett självändamål. Frågan är om hur man växer och vilken kvalitet
  det finns i tillväxten. Vad gäller invånarantalet så räknas asylsökande som bosatta i kommunen
  så fort dessa har fått uppehållstillstånd. Dessa kommer inte inom rimlig tid bidra till att öka
  skatteinkomsterna, däremot kostnaderna.

  Sverigedemokraterna anser att tillväxt i invånarantal måste följas av en minst lika stor tillväxt av
  kommunens ekonomi.
  Tillväxten får inte skapa en proportionellt större belastning på kommunens verksamhet,
  till exempel på våra skolor, socialtjänsten och andra delar av kommunens verksamhet.

  En snabb ökning av befolkningen kräver även en omfattande utbyggnad av den kommunala
  verksamheten och ökar behovet av dyra nyinvesteringar.
  Därför är det av stor vikt att befolkningsökningen skapar nya skatteinkomster som
  kompenserar för kommunens ökade kostnader för såväl drift som investeringar.

  Den långsiktiga befolkningsökningen är osäker. I de flesta prognoser talas om en snabb
  befolkningsökning i hela storstockholmsområdet de kommande decennierna.
  Samtidigt talar flera partier om en kraftigt reducerad invandring. Invandringsöverskottet
  utgör en stor del av den tänkta befolkningsökningen.

  Minskar invandringen drastiskt, som Sverigedemokraterna vill, kommer detta leda till
  en radikalt minskad befolkningsökning.
  En sådan minskning av befolkningsökningen minskar också behoven av investeringar drastiskt.
  Sverigedemokraterna räknar därför med att behovet av investeringar blir mycket mindre på sikt
  än vad övriga partier planerar inför. Kommunen bör ha planering för detta.

  Kommunens huvudsyfte är att ta hand om kommunens invånare.
  Målet kan därför inte vara en ohämmad kvantitativ tillväxt utan i stället en kvalitativ tillväxt som
  ökar de reala resurserna per capita för kommuninvånarna, så att Sollentuna kommer att ligga i topp
  i landet gällande samhällsservice.
  Detta i sin tur kräver många självförsörjande invånare som bidrar till kommunens ekonomi.
  Men det är lika viktigt för samhällsservicens kvalitet att behovet av samhällsstöd ligger på en så låg
  nivå som möjligt.

 • Torgmöte – 2018-08-18

  Av ola.bystrom den 18 augusti, 2018
  0

  Nu finns vi, dagligdags framtill valet, på torget framför kommunalhuset. Kom gärna dit och diskutera politik med oss!