Sverigedemokraterna Sollentuna - Sverigedemokraterna i Sollentuna

Sverigedemokraterna Sollentuna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sollentuna!

Varmt välkommen till vår förening.
Vi hoppas att du får en trevlig vistelse här på vår sida.

Ordförande

Bo Ehlin

E-post: Bo.Ehlin@sd.se

Telefon: 0705-322223

Postadress


Sverigedemokraterna i Sollentuna
BOX 709
191 27 Sollentuna

Plusgiro:  56 42 34-3

 

 • Viktigt meddelande till alla som bor och verkar i Sollentuna kommun.

  Av janholgersson den 13 april, 2020
  0

  I dessa tider har vi fått tydliga bevis på hur sårbart vårat samhälle är. Vi har i allt högre grad börjat förlita oss på beställningar via nätet och leveranser från fjärran länder. Och nu, när även EU-ländernas leveranser av material och tjänster inte fungerar så bra, är det tryggt att det fortfarande finns lokala företag som kan hålla stora delar av vårt närområde igång.

  Så om du värderar trygghet och säkerhet, samt att det finns arbetsplatser i Sollentuna så bör vi alla stödja våra lokala företag.

   

 • Sverigedemokraternas politiska inriktning och förslag till budget med verksamhetsplan för Sollentuna kommun 2020

  Av janholgersson den 12 april, 2020
  0

  Här kan ni läsa vår budget med verksamhetsplan för 2020

  Den presenterades i kommunalfullmäktige juni 2019.

  Ladda ner Budget med verksamhetsplan för Sollentuna kommun 2020.

   

  Här nedan finns ett urklipp från inledningen.

   

  Vision

   

  Vår vision är att Sollentuna blir en välfungerande och välmående kommun vars grund bygger på
  trygghet, tradition och gemenskap – för både ung som gammal. För att lyckas måste
  kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i övergripande beslut som
  rör deras liv, vardag och framtid.

   

  Sollentuna är en redan idag en välmående kommun med hårt arbetande anställda och medborgare.
  Kommunen ligger väldigt attraktivt till, i en av Europas snabbast växande regioner. Snabb tillväxt
  är dock inte ett självändamål. Det är väldigt viktigt att tillväxten skapar bättre ekonomi och
  livsvillkor för invånarna i kommunen.

   

  Sverigedemokraterna anser att tillväxt i invånarantal måste följas av en minst lika stor tillväxt av
  kommunens ekonomi. En snabb ökning av befolkningen kräver även en omfattande utbyggnad av
  den kommunala verksamheten och ökar behovet av dyra nyinvesteringar. Därför är det av stor vikt
  att befolkningsökningen skapar nya skatteinkomster som kompenserar för kommunens ökade
  kostnader för såväl drift som investeringar.

   

  Den långsiktiga befolkningsökningen är osäker. I de flesta prognoser talas om en snabb
  befolkningsökning i hela storstockholmsområdet de kommande decennierna. Samtidigt talar flera
  partier om en reducerad invandring. Invandringsöverskottet utgör en stor del av den tänkta
  befolkningsökningen.

   

  Minskar nettoinvandringen, som Sverigedemokraterna vill, kommer detta leda till en radikalt
  minskad befolkningsökning. En sådan minskning av befolkningsökningen reducerar också
  behoven av investeringar drastiskt. Sverigedemokraterna räknar därför med att behovet av
  investeringar blir mycket mindre på sikt än vad övriga partier utgår ifrån.. Kommunen måste ha
  en planering för ett sådant scenario.

   

  Tillväxten får inte heller leda till att Sollentunas karaktär av trädgårdsstad försvinner. Det är just
  kombinationen av småskalig bebyggelse, god samhällsservice, närheten till naturen samt bra
  utbud av shopping och restauranger som gör Sollentuna attraktivt.

   

  Kommunens huvudsyfte är att ta hand om kommunens invånare. För att lyckas med detta krävs
  att så många som möjligt av invånarna är självförsörjande och bidrar till kommunens ekonomi.
  Alla som kan arbeta ska göra det och försörja sig själva.
 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!

   

 • Vår tid är nu! Bli medlem i Sverigedemokraterna

  Av fredrik.lindahl den 28 oktober, 2019
  0

  Enligt de senaste opinionsundersökningarna är Sverigedemokraterna snart Sveriges största parti.

  Vi driver samtidigt på den politiska agendan i varje kommun, i regionen och i riksdagen. Valrörelsen till valet 2022 har redan börjat och vi behöver ditt stöd.

  Tveka inte längre, bli medlem i folkrörelsen Sverigedemokraterna idag genom att klicka på länken nedan.

 • Det blir ingen linbana mellan Väsjön och Häggvik!

  Av ola.bystrom den 15 maj, 2019
  0

  Kommunen går inte vidare med linbanan

  Buss blir billigare än linbana mellan Väsjön och Häggvik. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) säger att förslaget om en linbana inte längre är samhällsekonomiskt motiverat.

  Linbanan mellan Väsjön och Häggvik blir ett minne blott.

  Den slutsatsen klubbades vid kommunstyrelsens möte under måndagen. Totalt sex olika alternativ har ingått i studien om förbindelser i kollektivtrafiklösningen för det nya området där det ska byggas nya hem för 10 000 invånare.

  Alternativen man nu går vidare med inkluderar inte längre linbanan.

  Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M), kommenterar beslutet:

  – Vi har nu beslutat ge kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda de lämpligaste kollektivtrafiklösningarna. Linbana är inte ett av de alternativen.

  Det här har pågått under lång tid.

  Vad tänker du om att det inte blir en linbana?

  – Det är alltid så när man planerar utbyggnad av omfattande kommundelar att man ska vara öppen för att tänka nytt och innovativt. När den här idén först kom, då insåg vi att detta måste vi utreda noggrant. Vi ville se vilka fördelar som kan finnas, men vi måste göra det på ett seriöst sätt. Nu visar det sig att det här alternativet inte är samhällsekonomiskt motiverat, säger Henrik Thunes (M).

  2013 kom ett av de första förslagen om att se över möjligheten.

  Förslaget om en linbana togs emot som ett aprilskämt, av vissa, och har kritiserats som en för dyr lösning. 2016 gick Sollentuna kommun och Trafikförvaltningen i Stockholms län in i ett samarbete, för att utreda möjligheten, och 2017 blev Göteborg ett exempel på en stad som gick till handling.

  Göteborgs linbana väntas bli klar 2021.

  Bussar till Väsjön 2030

  Sollentuna kommun skriver i pressmeddelandet under tisdagen:

  ”Den framtida kollektivtrafiken i det växande Väsjön-Edsberg har utretts under en tid. Utredningen, som skett i nära samverkan mellan Sollentuna kommun, trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket, visar att buss […] är det bästa alternativet”

  Projektet med linbanan, som har planerats sedan 2014, blir alltså inte av.