Kommunfullmäktige och nämnder - Sverigedemokraterna i Sollentuna

Kommunfullmäktige och nämnder

Sollentuna

Sidan är under konstruktion.

Sollentunas kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 34 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.
Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 5 ordinarie- och 3 ersättarplatser.

Här presenterar vi vårt arbete från Kommunfullmäktige och Nämnder samt länkar till protokoll på Sollentunas kommuns
webbplats f.r.o.m. den