Det blir ingen linbana mellan Väsjön och Häggvik! - Sverigedemokraterna i Sollentuna

Det blir ingen linbana mellan Väsjön och Häggvik!

Kommunen går inte vidare med linbanan

Buss blir billigare än linbana mellan Väsjön och Häggvik. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) säger att förslaget om en linbana inte längre är samhällsekonomiskt motiverat.

Linbanan mellan Väsjön och Häggvik blir ett minne blott.

Den slutsatsen klubbades vid kommunstyrelsens möte under måndagen. Totalt sex olika alternativ har ingått i studien om förbindelser i kollektivtrafiklösningen för det nya området där det ska byggas nya hem för 10 000 invånare.

Alternativen man nu går vidare med inkluderar inte längre linbanan.

Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M), kommenterar beslutet:

– Vi har nu beslutat ge kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda de lämpligaste kollektivtrafiklösningarna. Linbana är inte ett av de alternativen.

Det här har pågått under lång tid.

Vad tänker du om att det inte blir en linbana?

– Det är alltid så när man planerar utbyggnad av omfattande kommundelar att man ska vara öppen för att tänka nytt och innovativt. När den här idén först kom, då insåg vi att detta måste vi utreda noggrant. Vi ville se vilka fördelar som kan finnas, men vi måste göra det på ett seriöst sätt. Nu visar det sig att det här alternativet inte är samhällsekonomiskt motiverat, säger Henrik Thunes (M).

2013 kom ett av de första förslagen om att se över möjligheten.

Förslaget om en linbana togs emot som ett aprilskämt, av vissa, och har kritiserats som en för dyr lösning. 2016 gick Sollentuna kommun och Trafikförvaltningen i Stockholms län in i ett samarbete, för att utreda möjligheten, och 2017 blev Göteborg ett exempel på en stad som gick till handling.

Göteborgs linbana väntas bli klar 2021.

Bussar till Väsjön 2030

Sollentuna kommun skriver i pressmeddelandet under tisdagen:

”Den framtida kollektivtrafiken i det växande Väsjön-Edsberg har utretts under en tid. Utredningen, som skett i nära samverkan mellan Sollentuna kommun, trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket, visar att buss […] är det bästa alternativet”

Projektet med linbanan, som har planerats sedan 2014, blir alltså inte av.