Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes har på ett föredömligt sätt
arbetat för att förbättra tryggheten i Sollentuna men det har inte varit lätt
då Staten motarbetar ””duckar för” de förslag som läggs fram bl. a
stationära övervakningskameror. Den statliga polisen räcker inte till för att
få bukt med det som händer på gator och torg i Sollentuna. Nu i sommar har
en typ av brott mot unga börjat breda ut sig. Med våld avtvingas unga sina
tillhörigheter. Antalet inbrott ligger konstant. Vi har också drabbats av
skjutningar.
Kommunens medborgare upplever i vissa områden en otrygghet och en
känsla av att samhället inte klarar situationen.
Kommunen anlitar redan idag vaktbolag för att bevaka vissa objekt samt att
sköta parkeringsövervakningen. Kommunen har också en Grannsamverkansbil
som patrullerar i kommunen. Personal finns alltså redan som rör sig i
kommunen.

Klicka på länken nedan för att se hela motionen.