Sollentuna kommun har ansvar för våra naturreservat.

Det är då också viktigt att minimera nedskräpningen i dessa områden.

I och med den ökade bebyggelsen i exempelvis Väsjöområdet har också nedskräpningen ökat markant i Törnskogen och även kring Rösjön. Det handlar om allt från trasiga motordelar till cigarettpaket, snus- och tugggummipåsar.

För närvarande finns det väldigt få soptunnor utställda. Inte ens vid utegymmet finns kärl för skräp, vilket får till följd att man bara släpper det på marken.

Sverigedemokraterna vill värna om en ren skogsmiljö.

Klicka på länken nedan för att se hela motionen.