Välkommen till

SD Sollentuna

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill bevara Sollentuna som en trädgårdsstad

Både Sollentuna och hela Storstockholmsregionen präglas av stark tillväxt. Tillväxt är bra men har inget egenvärde och får inte resultera i att invånarnas livskvalitet försämras. De flesta som bor i Sollentuna trivs med Sollentunas karaktär av småskalig trädgårdsstad. Vi behöver inte ännu en förortskommun med storskalig bebyggelse utan vill bevara Sollentunas karaktär. En alltför snabb tillväxt riskerar också att drabba kommunen i form av väldiga investeringskostnader. Därför vill SD Sollentuna: Skydda Sollentunas unika natur- och kulturvärden. Bevara gröna oaser i tättbebyggt område från exploatering. Enbart ha en måttlig och hållbar nybyggnation som stärker Sollentunas karaktär av trädgårdsstad. Inte bygga nytt om inte det redan i förväg finns en väl fungerande infrastruktur som klarar av befolkningsökningen. Förbättra bostadssituationen för unga som vill flytta hemifrån.

Vi vill ha ett Sollentuna som välkomnar alla transportmedel

Alla transportslag behövs. Idag behandlas dock bilisterna som något oönskat som man helst vill bli av med. Diskrimineringen av bilisterna måste upphöra. Det skall vara enkelt att köra och parkera bil i kommunen. Sverigedemokraterna är bilisternas enda riktiga vän i Sollentuna. Därför vill SD Sollentuna: Bygga ut vägnätet i samma takt som befolkningen ökar. Se över parkeringspolicyn så att det blir lättare att parkera i Sollentuna. Anlägga gott om parkeringsplatser vid nybyggen. Göra en rejäl satsning på förbättrat vägunderhåll.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett Sollentuna som tar hand om sina äldre

De äldre har byggt upp dagens samhälle och har rätt till en god, aktiv och värdig ålderdom. Det finns stora brister i dagens äldreomsorg som snarast måste åtgärdas. Därför vill SD Sollentuna: Kraftigt öka anslag till äldreomsorgen. Öka antalet timmar som hemtjänsten tillbringar med de äldre. Ha generösare biståndsbedömningar. Större valfrihet för de äldre att bestämma hur hemtjänsttimmarna används. Att de äldre får ökad möjlighet till social samvaro, särskilt gäller detta för gemensamma måltider och utomhusvistelser. Bygg fler senior- och trygghetsboenden. Garantera alla över 85 års ålder äldreboende om de själva vill ha det.

Aktuellt

Vad vill vi i Sollentuna?

Klicka på läs mer eller bilden till vänster för att se hela bilden. Därefter på ”Vad vill vi i Sollentuna” för att se vårt valmanifest i Sollentuna  i PDF format. Finns även för nedladdning! Klicka på ´Vad vi vill´ överst på sidan. Rulla ner till övriga dokument.

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län